"הבאנו שלום עליכם"

לקוח: האקדמיה למוסיקה ולמחול ותגלית